Anh Hùng Xạ Điêu

Anh Hùng Xạ Điêu

      Chương: 1Tai họa bất ngờ -------------------------------------------------------------------------------- Nước sông Tiền Đường mênh mông, ngày đêm vòng qua thôn Ngưu Gia ở Lâm An không ngừng chảy ra biển lớn. Một dãy vài mươi cây bách ven sông lá đỏ như lửa, đang lúc tháng tám. Đồng cỏ quanh thôn đang bắt đầu úa vàng, dưới ánh tà dương càng thêm mấy phần hoang liêụ Dưới hai g...
Đọc tiếp »