Tin nhảm

Tin nhảm

Nhà kia nuôi gà, bị chồn bắt mất nhiều, gài bẫy, đánh bả hoài vẫn không được. Có thầy phù thuỷ biết nhà này hay tin nhảm, bèn đến gạ:
- Chồn bắt mất nhiều gà lắm hử? Muốn trị tôi trị cho.
Chủ nhà bằng lòng. Thầy dặn:
- Ngày mai, bày một thúng gạo nếp, một rá đậu xanh đồ lên, tôi sẽ đến làm một mâm bánh cúng thần chồn!
Hôm sau, thầy đến, lấy sôi nặn đủ loại chồn, chồn lớn, chồn bé, chồn mẹ, chồn con r.

Kho truyện cười phong phú luôn được cập nhật mới tại website đọc truyện hay online. ngoài ra bạn cũng có thể đọc nhiều thể loại truyện khác như truyện ngắn, truyện ma và nhiều truyện khác

Ten Website... Danh gia Rating: 8 out of 10 based on 1234 reviews.
Đánh giá: 1/10 (1 đánh giá)