Trang chủ / Truyện cười / Thư gửi vợ mùa World Cup

Thư gửi vợ mùa World Cup

Thư gửi vợ mùa World Cup

Em yêu, em hãy nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp bản nội quy dưới đây, những điều khoản sẽ có hiệu lực trong tháng Sáu và Bảy năm nay. Em cũng có thể chuyển bản nội quy cho các bà vợ khác, các cô sắp lấy chồng, các chị, các em gái, vân vân, nghĩa là tất cả phụ nữ nói chung.Điều một, từ mồng 9/6 đến mồng 9/7/2006, em cần đọc chuyên mục thể thao của các báo để nắm được điều gì đang diễn ra liên quan đến World Cup.

Kho truyện cười phong phú luôn được cập nhật mới tại website đọc truyện hay online. ngoài ra bạn cũng có thể đọc nhiều thể loại truyện khác như truyện ngắn, truyện ma và nhiều truyện khác

Ten Website... Danh gia Rating: 8 out of 10 based on 1234 reviews.
Đánh giá: 0/10 (0 đánh giá)