Trang chủ / Truyện cười / Thầy không nên đố

Thầy không nên đố

Thầy không nên đố

Thầy không nên đố

Trong giờ giảng của một giáo viên tiểu học ....

Kho truyện cười phong phú luôn được cập nhật mới tại website đọc truyện hay online. ngoài ra bạn cũng có thể đọc nhiều thể loại truyện khác như truyện ngắn, truyện ma và nhiều truyện khác


Thầy: Đố các em sắp xếp các từ sau thành một câu có nghĩa: Thầy, đố, nên, không, mày, làm. (không thầy đố mày làm nên)
Trò: (trả lời nhanh nhảu) Làm thầy mày không nên đố.

***

Thơ thẩn

Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra thở vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra
Xa xa như nước Cu-Ba
Người ta còn phải hít ra thở vào
Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra
Nói chung trong cõi người ta
Bắt buộc là phải thở ra hít vào ...
Ten Website... Danh gia Rating: 8 out of 10 based on 1234 reviews.
Đánh giá: 8.83/10 (6 đánh giá)