Trang chủ / Truyện Audio / Những con cò trắng

Những con cò trắng

Nhưng tôi vẫn biết, những đường phấn trắng vẽ trên lộ bây giờ, mỗi khi tôi nhìn, đã không còn là của Tâm nữa. Tôi đau đớn. Tôi hối hận.

Tôi lại chán ngán nghề nghiệp, nhưng tôi vẫn phải lao xe trên đường. Khi đó, người bạn đường, người bạn nghề với tôi đã ra đi mãi rồi...

Ten Website... Danh gia Rating: 8 out of 10 based on 1234 reviews.
Đánh giá: 5/10 (4 đánh giá)