Mưu trí

Mưu trí

Hai anh chuyện ngẫu với nhau, một anh thách:
- Tôi đố anh, tôi đang ngồi trong nhà thế này làm cách gì mà anh khiến tôi ra được ngoài sân..

Kho truyện cười phong phú luôn được cập nhật mới tại website đọc truyện hay online. ngoài ra bạn cũng có thể đọc nhiều thể loại truyện khác như truyện ngắn, truyện ma và nhiều truyện khác


Anh kia ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói:
- Thế thì chịu, nhưng nếu anh ở ngoài sân thì tôi có cách dụ anh vào trong nhà được.
Anh nọ nói:
- Thật chứ?
- Thật.
Anh ta nghe nói vậy chạy ra ngoài sân, anh kia vỗ tay reo lên:
- Thế đó, tôi đã làm cho anh phải đi ra ngoài sân rồi đấy nhé.
Ten Website... Danh gia Rating: 8 out of 10 based on 1234 reviews.
Đánh giá: 5.2/10 (5 đánh giá)