Khéo tán

Khéo tán

Một ông quan thích thơ nôm, có thầy đề khéo tán. Hễ làm được bài thơ nào, quan lại gọi thầy vào đọc cho nghe. Một hôm, quan gọi vào, bảo:
- Tôi mới làm một cái chuồng chim sau tư thất, nhân thể, có làm một bài thơ tứ tuyệt, đọc thầy nghe, có được không?
- Dạ, xin quan cứ đọc!
Quan vừa gật gù, vừa ngâm:
Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời,Ðứa thì bay bổng đứa bay khơi,Ngày sau nó đẻ ra con cháu,Nướng chả băm viên đ.

Kho truyện cười phong phú luôn được cập nhật mới tại website đọc truyện hay online. ngoài ra bạn cũng có thể đọc nhiều thể loại truyện khác như truyện ngắn, truyện ma và nhiều truyện khác

Ten Website... Danh gia Rating: 8 out of 10 based on 1234 reviews.
Đánh giá: 0/10 (0 đánh giá)