Trang chủ / Truyện cười / Gửi cô hàng xóm

Gửi cô hàng xóm

Gửi cô hàng xóm

Lại có một thầy đồ Nghệ khác làm gia sư cho một nhà nọ. bên cạnh nhà này có một chị hàng cóm goá chồng song còn trẻ đẹp, mặc dù đã có một cháu gái.Thầy đồ ta muốn gạ gẫm đã gửi một bài thơ như sau:Hỏi chị hoe này có biết không?Cái xuân là cái thế gian chungCoi chừng thói nguyệt còn ghê gớm,Sao nỡ buồng hương để lạnh lùng.Tại số, tại duyên hay tại phận,Thương con, thương của hoặc thương chồng?Hằng Nga chắc đứng.

Kho truyện cười phong phú luôn được cập nhật mới tại website đọc truyện hay online. ngoài ra bạn cũng có thể đọc nhiều thể loại truyện khác như truyện ngắn, truyện ma và nhiều truyện khác

Ten Website... Danh gia Rating: 8 out of 10 based on 1234 reviews.
Đánh giá: 0/10 (0 đánh giá)