con rồng

con rồng

Có một Con Rồng rất hùng mạnh và độc ác, mỗi ngày nó đều ăn thịt người và không điều gì có thể ngăn cản được nó.
Một hôm có một tráng sĩ “khôi ngô , tuấn tú” “võ nghệ cao cường” tình nguyện đi giết Con Rồng. Chàng đi đến Hồ Gươm, Rùa thần nổi lên và trao cho chàng một thanh kiếm, chàng đeo thanh kiếm vào người, cám ơn Rùa thần và đi vào hang tìm giết Con Rồng, tất cả mọi người đều lưu luyến đưa tiễn chàng….

Bạn đang đọc truyện tại Website Truyenhay.vn, chúng tôi liên tục cập nhật các truyện hay về truyện ngắn tình yêu, truyện audio, cùng như nhiều thể loại truyện khác

Tráng sĩ một đi không trở lại, còn Con Rồng thì vẫn ngày ngày ra khỏi hang để ăn thịt người.Có rất nhiều tráng sĩ tình nguyện đi giết Con Rồng nhưng tất cả bọn họ đều không thấy trở về.Một hôm có một Thiếu nữ “tài sắc vẹn toàn” tình nguyện đi giết Con Rồng. Nàng cũng đi đến Hồ Gươm, Rùa thần nổi lên và trao cho nàng một thanh kiếm, nàng đeo thanh kiếm vào người, cám ơn Rùa thần và đi vào hang tìm giết Con Rồng, tất cả mọi người đều lưu luyến đưa tiễn nàng. Nữ hiệp cũng một đi không trở lại, còn Con Rồng thì vẫn ngày ngày ra khỏi hang để ăn thịt người.
Ten Website... Danh gia Rating: 8 out of 10 based on 1234 reviews.
Đánh giá: 9.5/10 (2 đánh giá)