Trang chủ / Truyện cổ tích / Truyện cổ tích Việt Nam / Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Cha còn cắt cỏ trên trời

Mẹ còn cỡi ngựa đi mời quan viên

Ông thời cầm bút cầm nghiên

Bà thời cầm tiền đi chuộc lá đa.

Ten Website... Danh gia Rating: 8 out of 10 based on 1234 reviews.
Đánh giá: 0.5/10 (2 đánh giá)