Bản du ca cuối cùng

Mục lục:

Mấy bữa trước đọc quyển "Phía tây không có gì lạ" cũng của Erich Maria Remarque viết về chiến tranh thế giới thứ I hay quá. Ông có cách viết truyền đạt các sự kiện, biến cố của lịch sự dưới dạng truyện đọc rất cuốn hút.

Mình sưu tầm nốt tác phẩm "Bản du ca cuối cùng của những kẻ không còn đất sống".

Gửi mọi người cùng đọc!

Thân ái
Đánh giá: 0/10 (0 đánh giá)
Mục lục: